Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 76
Năm 2022 : 635
 • Đặng Quốc Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - P. Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905581071
  • Email:
   vanmyloc09@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn toán, chủ nhiệm lớp 9A1, Phó chủ tịch công đoàn trường

 • Nguyễn Hoàng Linh Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên-Phó bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   0346912584
  • Email:
   bena17192@gmail.com
 • Phạm Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   TC
  • Điện thoại:
   01697200160
  • Email:
   tamthuc@gmail.com
 • Nguyễn Văn Cai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   09*45305946
  • Email:
   caiphuongkhoa@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Báu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0977372257
  • Email:
   hongbau.nguyen2@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985565147
  • Email:
   aanhva@gmail.com
 • Nguyễn Thị Đoàn Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01683200361
  • Email:
   viendoanml@gmail.com
 • Đặng Thị Út Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01232037925
  • Email:
   uthoa@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983414199
  • Email:
   tr6663@yahoo.com.vn
 • Lâm Thị Xuân Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01693957997
  • Email:
   dangthcsmyloc@gmail.com
 • Văn Tuyết Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01628614959
  • Email:
   cohai1964@gmail.com
 • Trần Thị Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944276407
  • Email:
   mytran.myloc@gmail.com
Video Clip